ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА МОГАТ ДА ПРЕВЕЖДАТ ДЪЛЖИМИЯТ ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2015 ГОДИНА ПО СЛЕДНАТА БАНКОВА СМЕТКА: ----------------------------------------------------- БАНКА ОББ IBAN BG 20UBBS80021055424015 BIC UBBSBGSF ОСНОВАНИЕ ЧЛЕНСКИ ВНОС 2015 ----------------------------------------------------- СУМИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕВЕЖДАТ КАКТО НАВЕДНЪЖ,ТАКА И НА НЯКОЛКО ПЪТИ!