Английско-българска конференция по муковисцидоза

На 12.03.2015 г. ще се състои работна среща, организирана от Втора детска клиника на МБАЛ „Св. Марина”, неправителствена организация Child Health International, лекари от Великобритания, работещи с пациенти с муковисцидоза, фирма Abbott България и съдействието на Университетска болница „Св. Марина”Варна и Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов”Варна.
Лекарите от Великобритания и МБАЛ „Св. Марина” ще споделят умения в обгрижването на болните с рядкото заболяване муковисцидоза.
Срещата ще се състои в Университетската болница от 9.30 h. Консултации и работа в екип ще се извършат на територията на Втора детска клиника. Поканени са лекари, специализанти, студенти, представители на Асоциация Муковисцидоза, родители на деца с муковисцидоза, неправителствени организации, медии.