Успешна кампания за чисти бели дробове (Lung clearance index)

Във времена като тези повече от всякога имаме нужда от добри новини.

Затова сме радостни да ви кажем, че специализирана апаратурата, която дарихме с вашата безценна помощ на Александровска болница, вече е монтирана и годна за експлоатация. 
Всички пациенти с муковицидоза, без значение от тяхната възраст ще могат да се изследват напълно безвъзмездно както и всички дечица, чиито заболявания предполагат такъв вид проследяване.