Стартира процедурата по сключване на договори на болниците по Клинична пътека "Муковисцидоза" и по Клинична процедура "Диспансерно наблюдение при Муковисцидоза"

Лечебните заведения за болнична помощ вече могат да сключват договори по Клинична пътека номер 309
„Муковисцидоза“ и по Клинична процедура 15 „Диспансерно наблюдение при Муковисцидоза“. Това съобщи за
Асоциация Муковисцидоза България началникът на Отдел Приемна към МС Соня Божикова по повод изискания от тях отговор от Касата на Предпразничното писмо до българските институции, изпратено до тях в края на декемри 2014 г. от пациеннти, родители на деца с муковисцидоза и приятели на Кампания „Муквосцидоза-да
добавим живот. В отговора на НЗОК се посочва, че след проведената в края на месец ноември 2014
година среща с представители на Асоциация Муковисцидоза са направени промени в алгоритъма на Клинична
пътека Муковисцидоза като се допуска ппациентите с доминиращи белодробни прояви, които получават за
домашно лечение скъпоструващите лекарствени продукти Tobramycin и Domase alfa, заплащани от НЗОК, при
необходимост да ги използват и за лечение в болнични условия.

На основание на Наредба номер 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение
НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или
частично и Приложение номер 1 на Позитивен лекарствен списък, НЗОК заплаща основното лечение за
диагноза Кистозна фиброза, се посочва още в отговора на Касата до МС и се подчертава, че няма правно
основание НЗОК да заплаща витамини, които се отпускат в аптеката без необходимост от рецептурна
бланка, както и инхалаторите, посочени в писмото от Асоциация „Муковисцидоза“.

За Кампания „Муковисцидоза – да добавим живот“ от НЗОК съобщиха, че все още няма сключен договор с болнично заведение по КП Муковисцидоза, ккато и по КПр „Диспансерно наблюдение при Муковисцидоза“. Крайният срок за това е 2 февруари.

А ето и пълната информация за това какво включват КП 309 и К ПР 15 .

На поставените въпроси в Предпразничното писмо до българските институции се очаква отговор и от
Министерството на здравеопазването.

снимка: архив ноември 2014, среща на Асоциация Муковисцидоза с представители на НЗОК