Blog

5-та югоизточна европейска конференция по муковисцидоза

by in Събития 09.10.2014

Акцентът на срещата беше да се повиши степента на разбиране и познаване на заболяването сред пациенти, родители и медицински специалисти. Водещите лектори бяха от европейската асоциация по кистична фиброза – Карлин де Рюке, Проф Д-р Кристиане Кнуп, Мери Карол Кристине Колперт и др.
Обсъдени бяха проблемите в областта на инфекциите на горните дихателни пътища и ефективната антибиотична терапия, както и протоколи за интравенозно лечение в домашни условия.

Трансплантациите при пациентите с кистична фиброза са все по успешни и в различни варианти – не само бели дробове, а и панкреас, черен дроб, бъбреци, за това актуална информация даде Проф. Кристиане Кнуп.
Интересни статистически данни бяха изнесени и за ползата от доброто и адекватно хранене, което е в тясна корелация с показателите на белите дробове и преживяемостта на пациентите от Крис Смит, ръководител на европейската група по хранене при кистична фиброза.
Подчертаха се необходимостта от адекватна психологична подкрепа при пациентите и техните семейства не само в детската, а в по-късна възраст.

Най-голям интерес представляваха новите терапии и клиничните проучвания които текат в момента, които бяха представени от Винсент Гулманс. Оказа се че гръцките пациенти са щастливи да имат достъп до едно от обещаващите нови лечения – Kalydeco.
Стандартите на лечение при пациентите с кистична фиброза бяха представени от президентката на европейската асоциация по муковисцидоза Карлиин Де Рюке, като по –нататък бе подчертана и необходимостта от мултидисциплинарен екип от Крис Колперт.

Не на последно място беше посочена и необходимостта от адекватна физикална терапия във всичките и аспекти. Почти два часа се коментираха важните моменти от правилното провежданата терапия от две физиотерапевтки, работещи в един от водещите центрове по кистична фиброза в Брюксел- Сара Пейн и Луиз Ланефорс.
Проведената конференция определено даде тласък на контатктите между специалисти в различни области на медицината и сплоти колективите, които са си поставили за цел благородната цел да повишат качеството на живот на пациентите с кистична фиброза.

Автор: д-р Радостина Симеонова