All posts by: admin

Ръководство в помощ на Cystic Fibrosis пациенти и техните родители

by in Полезно за пациенти 03.02.2009

Това ръководство е предназначено да помогне Cystic Fibrosis пациенти и техните родители да имат по-добро разбиране на Cystic Fibrosis като болест.

То е написано съвместно от Световната здравна организация (СЗО) и Международната Cystic Fibrosis (Mucoviscidosis) асоциация (ICF (М) A), в отговор на искания за прост документ, който е подходящ за семейства във всички страни, които могат да имат затруднения, присъства в една добре развита специалист CF клиника или получаване на подробна информация за тази болест. Ако имате някакви въпроси относно позициите, посочени в тази брошура, моля, не забравяйте да обсъдят тези със собствения си лекар.
Този наръчник не е предназначен да замести информацията, вашия лекар ще ви дам след като са информирани, че Вие или Вашето дете има CF, но тя ще се допълни и служат като общо ръководство, за да имат на разположение и да се консултира винаги, когато имате нужда от него.

ИЗТОЧНИК:

http://cfww.org/WHO/manual_for_CF_patients_and_their_parents_96.6.pdf

Как да стана член?

by in За пациенти 25.10.2008

Искрено Ви благодарим за подкрепата и готовността да се присъедините към нас.
За да станете наши членове е необходимо да изтеглите и разпечатате посочения по-долу формуляр, да го попълните и изпратите на посочения по-долу адрес на “АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА”.

Това е формуляр във формат pdf или тук в doc формат, който можете да изтеглите, разпечатате, попълните, подпишете и изпратите на адреса на седалището на “АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА”, посочен по-долу.  Преди да подадете своята молба за членство се запознайте с нашия устав.

Формуляр за членство в PDF формат можете да изтеглите от ТУК. (За да отворите този формуляр Ви е необходима програмата Acrobat Reader.)
Формуляр за членство в DOC формат можете да изтеглите от ТУК.

За кого са подходящи Калидеко и Оркамби?

by in Често задавани въпроси 06.07.2008

Когато през 1989 учените откриха най-често срещащия се ген-причинител на муковисцидоза, всички бяха много развълнувани от възможността за създаване на генна терапия. Генната терапия е процес, при който здрави гени се доставят до клетката и тъканите на тялото, чрез специални „превозни средства”, като например специално изменени вируси. Изследователите трябва да добавят достатъчно здрави гени, които да компенсират ефекта на дефектните. Ако успеят, генната терапия ще лекува муковисцидозата, тъй като ще влияе на основната причина за болестта (дефектните гени), а не само на симптомите.

Трансплантацията на бял дроб лекува ли муковисцидозата?

by in Често задавани въпроси 06.07.2008

През последните години присаждането на бял дроб при пациенти с муковисцидоза в напреднал стадий на заболяването става все по-разпространен терапевтичен метод. Трансплантирането на бели дробеве не променя нашето ДНК и не лекува муковисцидоза, но значително увеличава продължителността  и качеството на живот на пациента.

Патогени при муковисцидоза и антибиотичното им третиране

by in Терапия 30.04.2008

  • Ранно диагностициране и превенция на белодробните инфекции при кистична фиброза-CF.
  • Патогени и пътища на заразяване. Регистри, CF-центрове.
  • Методи и медикаменти за лечение, начини на обгрижване на пациентите.

But an extensive examine that lasted for quite some time viagra pill has demonstrated which the great majority associated with lethal in addition to severe adverse reactions have resulted from drug friendships that had been made aware about or as the those who have employed Viagra were snug from sexual acts once and for all.

One of the many levitra for sale challenges in the sex-related life of guys is dysfunction of the penis.

Economical Cialis cialis without prescriptions all natural erection by providing penile spot with arterial our blood in a proper way.

Костни заболявания при МВ

by in Полезно за пациенти 24.03.2008

Д-р  Робърт М. Арис е написал чудесна статия за костната плътност при МВ.

Цялата статия на български език може да намерите на адрес

http://www.cfww.org/pub/edition_9/bulgarian/19_bone_disease.asp

Тук превеждаме откъс от нея.

Скрининг и лечение за оптимално здраве на костите при CF

Добавяне на витамин D

Все още не е решено какна е най-добрата стратегия на дозировка за може витемин D да получи най-оптималните серумни нива при хора съсCFр нужни са повече изследвания. Едно обобщение на литература за добавяне на витамин D от Напътствияза клинична практика поCF в западните страни показва,че препоръчваните дози за възрастни са често неадекватни за получаване на оптимални серумни нива.

 

Albuterol dilates ventolin the very airways in the lung as well as put to use in treating breathing difficulties and other ailments of the chest.

Migraine is more cheap levitra popular in women in comparison with males, creating a prevalence about 22% and also 9%, correspondingly.

Encouraging person he knows, the particular follicle, below the attack about DHT, starts to miniaturize with each other growth period, until subsequently after propecia online no prescription a number of years, it simply huge small and short to be seen.

Парадоксите на нашето време

by in Любопитно 15.02.2008

Животът не се мери с броя вдишвания, а с моментите, които спират дъха ни Парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска търпимост, широки магистрали, но тесни възгледи. Харчим повече, но имаме по-малко, купуваме повече, но се радваме на по малко. Имаме по-големи къщи и по-малки семейства, повече удобства, но по-малко време. […]

Шанс за по-добър живот с муковисцидоза

by in За пациенти 12.02.2008

 Автор: Камелия Анастасова Чернева

Институция: “Медицински колеж” – ВМИ, гр. Пловдив

CF е най-разпространената генетична болест сред бялата раса с честота на изява от 1:2000 до 1:4000 живородени деца. Само в САЩ боледуват 30 хиляди души, а 7 млн. са с хетерозиготно носителство. Средната продължителност на живот при тези болни е 35 години за Европа; за САЩ, Канада, Финландия – 40г., а за България – 10г.