All posts by: admin

Патогени при муковисцидоза и антибиотичното им третиране

by in Терапия 30.04.2008

  • Ранно диагностициране и превенция на белодробните инфекции при кистична фиброза-CF.
  • Патогени и пътища на заразяване. Регистри, CF-центрове.
  • Методи и медикаменти за лечение, начини на обгрижване на пациентите.

But an extensive examine that lasted for quite some time viagra pill has demonstrated which the great majority associated with lethal in addition to severe adverse reactions have resulted from drug friendships that had been made aware about or as the those who have employed Viagra were snug from sexual acts once and for all.

One of the many levitra for sale challenges in the sex-related life of guys is dysfunction of the penis.

Economical Cialis cialis without prescriptions all natural erection by providing penile spot with arterial our blood in a proper way.

Костни заболявания при МВ

by in Полезно за пациенти 24.03.2008

Д-р  Робърт М. Арис е написал чудесна статия за костната плътност при МВ.

Цялата статия на български език може да намерите на адрес

http://www.cfww.org/pub/edition_9/bulgarian/19_bone_disease.asp

Тук превеждаме откъс от нея.

Скрининг и лечение за оптимално здраве на костите при CF

Добавяне на витамин D

Все още не е решено какна е най-добрата стратегия на дозировка за може витемин D да получи най-оптималните серумни нива при хора съсCFр нужни са повече изследвания. Едно обобщение на литература за добавяне на витамин D от Напътствияза клинична практика поCF в западните страни показва,че препоръчваните дози за възрастни са често неадекватни за получаване на оптимални серумни нива.

 

Albuterol dilates ventolin the very airways in the lung as well as put to use in treating breathing difficulties and other ailments of the chest.

Migraine is more cheap levitra popular in women in comparison with males, creating a prevalence about 22% and also 9%, correspondingly.

Encouraging person he knows, the particular follicle, below the attack about DHT, starts to miniaturize with each other growth period, until subsequently after propecia online no prescription a number of years, it simply huge small and short to be seen.

Парадоксите на нашето време

by in Любопитно 15.02.2008

Животът не се мери с броя вдишвания, а с моментите, които спират дъха ни Парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска търпимост, широки магистрали, но тесни възгледи. Харчим повече, но имаме по-малко, купуваме повече, но се радваме на по малко. Имаме по-големи къщи и по-малки семейства, повече удобства, но по-малко време. […]

Шанс за по-добър живот с муковисцидоза

by in За пациенти 12.02.2008

 Автор: Камелия Анастасова Чернева

Институция: “Медицински колеж” – ВМИ, гр. Пловдив

CF е най-разпространената генетична болест сред бялата раса с честота на изява от 1:2000 до 1:4000 живородени деца. Само в САЩ боледуват 30 хиляди души, а 7 млн. са с хетерозиготно носителство. Средната продължителност на живот при тези болни е 35 години за Европа; за САЩ, Канада, Финландия – 40г., а за България – 10г.