Category Archives: Терапия

30апр./08

Патогени при муковисцидоза и антибиотичното им третиране

През последното десетилетие, антибиотичните лечебни методи на заболяване като кистичната фиброза CF, значително са се подобрили, което е от решаващо значение за прогнозата на заболяването. Целта на този консенсусен документ е да визира възможните стратегии за борба със заболяаването, както и адекватните съвременни методи на лечение. Continue reading