Полезно за пациенти

Еднократна помощ от АСП

by in Полезно за пациенти 15.03.2012

Всеки пациент с муковисцидоза, който ползва пулмозим или други инхалаторни медикаменти и се нуждае от инхалатор може да се обърне към АСП (Агенция за социално подпомагане) с молба за еднократна помощ за придобиване на такъв инхалатор.

Ред за получаване на протоколи

by in Полезно за пациенти 28.01.2011
УКАЗАНИЯ  ЗА  ПАЦИЕНТА

ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА НА ХОРА С РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В СИЛА ОТ 01.03.2011

От 01.03.2011 скъпоструващите лекарства за  акромегалия, бета-таласемия, муковисцидоза,  болест на Уилсън,  Синдром на Прадер-Вили, Синдром на Търнър, хипотитуитаризъм, дефицит на растежния хормон, болест на Гоше,  пулмонална хипертония  и Болест на Фабри.и др. .ще се финансират  от Националната здравноосигурителна каса. Това означава, че ще се получават от пациентите по нова процедура

Какви стъпки трябва да предприема пациента за да получи лекарствата

It is far from levitra 10 mg doable to determine whether these events usually are related straight to the actual PDE5 inhibitors, along with other diseases or medications, for some other elements, as well as to a mixture of aspects.

Levitra will allow you to levitra no prescription eliminate prohibitions collection new records inside sex and sense young, healthy and happy.

The actual pharmacotherapy of migraine is complicated, as well as the buy levitra online right utilization of failing agents and prevention medicines requires an awareness00 the number of medicines available and when they may best included in migraine managing.

Муковисцидозата и ти

by in Полезно за пациенти 21.11.2009
Информация:

ИЗТОЧНИК: http://www.cftrust.org.uk/aboutcf/publications/booklets/B_1400CF_&_You_.pdf

 

МУКОВИСЦИДОЗАТА И ТИ

Фондация Муковисцидоза

Ръководство за деца с муковисцидоза на възраст 8-12 години

Фондация Муковисцидоза. Регистрирана благотворителна организация №1079049. Регистрирано дружество №3880213.

Ръководство в помощ на Cystic Fibrosis пациенти и техните родители

by in Полезно за пациенти 03.02.2009

Това ръководство е предназначено да помогне Cystic Fibrosis пациенти и техните родители да имат по-добро разбиране на Cystic Fibrosis като болест.

То е написано съвместно от Световната здравна организация (СЗО) и Международната Cystic Fibrosis (Mucoviscidosis) асоциация (ICF (М) A), в отговор на искания за прост документ, който е подходящ за семейства във всички страни, които могат да имат затруднения, присъства в една добре развита специалист CF клиника или получаване на подробна информация за тази болест. Ако имате някакви въпроси относно позициите, посочени в тази брошура, моля, не забравяйте да обсъдят тези със собствения си лекар.
Този наръчник не е предназначен да замести информацията, вашия лекар ще ви дам след като са информирани, че Вие или Вашето дете има CF, но тя ще се допълни и служат като общо ръководство, за да имат на разположение и да се консултира винаги, когато имате нужда от него.

ИЗТОЧНИК:

http://cfww.org/WHO/manual_for_CF_patients_and_their_parents_96.6.pdf

Костни заболявания при МВ

by in Полезно за пациенти 24.03.2008

Д-р  Робърт М. Арис е написал чудесна статия за костната плътност при МВ.

Цялата статия на български език може да намерите на адрес

http://www.cfww.org/pub/edition_9/bulgarian/19_bone_disease.asp

Тук превеждаме откъс от нея.

Скрининг и лечение за оптимално здраве на костите при CF

Добавяне на витамин D

Все още не е решено какна е най-добрата стратегия на дозировка за може витемин D да получи най-оптималните серумни нива при хора съсCFр нужни са повече изследвания. Едно обобщение на литература за добавяне на витамин D от Напътствияза клинична практика поCF в западните страни показва,че препоръчваните дози за възрастни са често неадекватни за получаване на оптимални серумни нива.

 

Albuterol dilates ventolin the very airways in the lung as well as put to use in treating breathing difficulties and other ailments of the chest.

Migraine is more cheap levitra popular in women in comparison with males, creating a prevalence about 22% and also 9%, correspondingly.

Encouraging person he knows, the particular follicle, below the attack about DHT, starts to miniaturize with each other growth period, until subsequently after propecia online no prescription a number of years, it simply huge small and short to be seen.