Blog

Еднократна помощ от АСП

by in Полезно за пациенти 15.03.2012

Всеки пациент с муковисцидоза, който ползва пулмозим или други инхалаторни медикаменти и се нуждае от инхалатор може да се обърне към АСП (Агенция за социално подпомагане) с молба за еднократна помощ за придобиване на такъв инхалатор.

Имате право на еднократна помощ от АСП за закупуване на инхалатор или друг друго техническо средство при инцидентно възникнали спешни нужди. Конкретната сума зависи от това, от което имате нужда и от размера на минималната работна заплата. В момента (15 Март 2012) помощта е в максимален размер до 325 лв.

АПЕЛИРАМЕ към всички семейства, пациенти и родители – моля обърнете се към АСП по местоживеене и кандидатстваите за получаване на еднократна помощ, като се позовете на отговора от Министър Тотю Младенов – МТСП.

отговор на министър Тотьо Младенов

ИЗТЕГЛЕТЕ ПИСМОТО ОТ ТУК: http://www.album.bg/bam_cf/images/29000151/178445/

Не изчаквайте подмяната да става при спешна нужда, а осигурете необходимия инхалатор преди да се е развалил стария. За пациентите с муковисцидоза е необходим качествен инхалатор, такива са инхалаторите на фирмата PARY BOI с вносител за българия фирма ЕЛПАК. Не правим реклама, това е световна практика и не трябва да си позволяваме ниско качество за сметка на цената, защото в дългосрочен план това не е за доброто на пациентите.

За въпроси можете да се обърнете към Светлана Атанасова – 0899850441.