Blog

Каква е очакваната продължителност на живота на болните с муковисцидоза?

by in Често задавани въпроси 09.11.2016

Данните от регистъра на пациенти с муковисцидоза в САЩ показват, че повече от 40% от всички болни от муковисцидоза в страната са над 18-годишна възраст. Освен това има изчислена средна очаквана продължителност на живота. Числото се определя със статистически методи, използвани от застрахователните компании.

През 2005 очакваната продължителност на живота е достигнала 36.5 години, като е била 32 през 2000 година. Очакваната продължителност на живота е възрастта, до която половината текущи пациенти с муковисцидоза се очаква да доживеят, при зададени възрасти на пациентите в регистъра и разпределението на смъртта по възраст през 2005.

В момента са познати случаи на пациенти с муковисцидоза над 70 годишна възраст.

Устойчивото нарастване на очакваната продължителност на живота показва колко бързо напредват терапевтичните методи. През 1955 година децата с муковисцидоза не са доживявали до първия си учебен ден. Днес, благодарение на научните изследвания и специализираната помощ, все по-голям брой болни от муковисцидоза достигат зряла възраст и водят здрав начин на живот, включващ кариера, брак и собствено семейство.