Blog

Какво е хипоксия?

by in Често задавани въпроси 03.05.2009

Напредването на белодробното заболяване също намира отражение в протичането на  кръвните газове. Предимно обструктивното вентилационно нарушениео процесът на деструкция на белодробната тъкан при пациенти с CF водят до нарастващо нарушение в газовия обем.Първоначално настъпва респираторна частична недостатъчност, а след това може да се стигне до глобалнатежка недостатъчност, При 2-5 % от всички деца с Cf и до 20 % от възрастните пациенти  измерванията показват тежко нарушение на газовия обем.

Диагностика

Във връзка с  възможността за нарушаване на газовия обем анализът на кръвните газове е съставна част от рутинната диагностика на CF.

При нарастване на нарушаването в газовия обем като последица от болестния процес в белия дроб в късен стадии може да се стигне до  Cor pulmonale с недостатъчност в дясното предсърдия.Хроничната хипоксия води до постоянно увеличаване на налягането в малкото кръвообращение пулмонална хипертония)
Десният вентрикул при младите пациенти се адаптира учудващп добре ,така ,че подобни услопжнения за радост настъпват рядко.
 Лечение
Дългосрочно кислородо лечение.
Трябва да се поема кислород в продължение на 12-16 ч.