Blog

Какво е Колобрет/Colobreathe 1,662,500 IU inhalation powder?

by in Терапия 20.04.2017

Колобрет е сух прахов инхалатор с активно вещество колистиметат натрий. Прилага се чрез  малък ръчен инхалатор (Турбоспин®), който е включен в пакета, предвиден за 28 дневен курс. Колобрет се прилага при пациенти с колонизацина на P. Аeruginosa над 6 годишна възраст. Антибиотикът се отпуска на пациенти с МВ от НЗОК от 2016 г. насам. Една капсула се инхалира два пъти дневно на всеки 12 часа в период от 28 дни. При изследвана чувствителност на P. aeruginosa, изолирани от български пациенти с МВ, е доказана 100% чувствителност към колистин. Постига концентрации на колистина в храчка 20 пъти по-високи, отколкото са минималните инхибиращи концентрации за P. аeruginosa. С редица клинични проучвания е доказано по-бавен спад във ФЕО1(форсиран експираторeн обем за 1 секунда) и по-добро QoL при приложение на колистин в сравнение с плацебо.

Как да приемате Колобрет?

Източници:

  1. http://inspiro-bg.com, Брой № 4 (37) / септември 2016, Микробиологична резистентност и антибиотици
  2. http://www.ema.europa.eu, листовка на продукта