Blog

Какво е Pseudomonas aeruginosa?

by in Често задавани въпроси 04.05.2009

Pseudomonas aeruginosa е член на клас Грам отрицателни бактерии.

Бактериите се срещат в околната среда в ризосферите на растенията и в телата на животни и хора в две основни форми: първо като свободно движещи се планктонични клетки и второ като неподвижни клетки, залепящи се по повърхности и образуващи микроколонии, заобиколени от полизахаридна матрица. Неподвижният начин на растеж се нарича още растеж на биофилма. Невероятната способност да оцеляват и виреят във вражеска среда чрез колонизиране на повърхността е широко-разпространено сред бактериите и се дължи именно на това образуване на биофилм. Растежът на биофилма е древна стратегия, която все още не е добре разбрана от медицинските микробиолози, които в традиционни лабораторни условия изследват само планктоничните клетки. Натрупаните до момента знания доказват, че растежът на биофилма е изключително устойчив към всеки вражески химикал в околната среда, включително антибиотици и дезинфектанти. По време на традиционните тестове в микробиологичните лаборатории се изследват само отделни дъщерни планктонични клетки, но истинската природа и действие на биофилмите не се изследва и по този начин докторите не могат да третират инфекции, причинени от биофилми.

Антибиотична терапия на белодробна инфекция с РА

Доказано е, че с помощта на ранна агресивна терапия с орален ципрофлаксин, комбиниран с инхалации с колистин може да се забави хроничната колонизация с РА . Резултатите са показали спиране на инфекцията с РА при 80% от пациентите в сравнение с пациенти, които не са били третирани по този начин, като е наблюдавана и променена епидемиология на инфекцията, при която по-малко млади пациенти са били хронично инфектирани. В датски CF център за третирането на хронични инфекции с РА се практикува така наречената “поддържаща химиотерапия” = хронично подтискаща терапия . Поддържаща терапия с инхалации с антибиотици, в комбинация с орален ципрофлаксин всеки 3 месеца също се практикува и е ефикасна . Една от причините за ефикасността е, че въпреки че РА биофилмът е устойчив на антибиотици, в дробовете се срещат и голямо количество свободни планктонични клетки, които са податливи на антибиотици. Други експерименти са доказали, че биофилмът може да бъде намален до 20% с помощта на високи дози комбинация на пиперацилин и тобрамицин  и че ципрофлаксин е сравнително по-ефикасен от тобрамицин за третиране на биофилм . Намалението на плътността на бактерията РА оказва директно влияние върху пулмонарната дейност (FVC, FEV1, FEF 25-75%) . Подобни резултати са получени и когато се използват нови макролиди и флуорокуинолони. При пациенти с хронична инфекция с РА са били наблюдавани подобни резултати . Ефикасността на макролидите, въпреки липсата на бактерициден или бактериостатичен ефект срещу РА, може да се обясни с ефекта на спиране на производството на ексопротеази от РА и намеса матрицата на биофилма .

Развитие на устойчивост към антибиотиците в РА биофилмите

Развитие на устойчивост към ципрофлаксин е често срещано явление  Устойчивост към аминогликозиди също е проблем при CF пациенти, докато устойчивост към колистин се наблюдава по-рядко, въпреки ежедневните инхалации. Комбинация на инхалации с колистин и орален ципрофлаксин са изключително ефикасни в ранните етапи на развитие на биофилма.Комбинацията на Колистин(Colistin) и Тобрамицин(TOBI) е редовна терапия в световен мащаб в момента.До момента не е открита универсална рецепта за третиране на  Pseudomonas-при всеки пациент е индивидулано.

Противовъзпалителни терапии

ИБУПРОФЕН

В двойно сляпо, контрулирано изследване ,проведено в продължение на 4 години с малка група пациенти, болни от CF, беше  доказано, че прием на ибупруфен във високи дози се забавя отпадането на белодробната функция.Преценка за неговото прилагане може да се направи при пациент с FEV1>60%  , които в началото на лечението са били на възраст под 13 г.

Дозировка на антибиотици при CF

Парентерални антибиотици при  CF

антибиотик дневна доза интервал (в часове)
AZLOCILLIN (Securopen) 400-600 8
CEFTAZIDIM (Fortum) 200-400 8
CEFSULODIN(Pseudocef) 200-400 8
AZTREONAM (Azactam) 150-200 8
PIPERACILLIN (Pipril) 300-450 8
IMEPENEM (Zienam) 50-100 8
MEROPENEM (Meronem) 50-100 8
CEFEPIME(Maxipeme) 150,(макс. дн. доза

6 гр.)

8
CIPROFLOXACIN(Ciprobay) 15-30 8-12
тези антибиотици в комбинации с аминоглюкозиди :
TOBRAMYCIN (Gernebcin) 10-12 8
AMICACIN (Biklin) 15-30 8
GENTAMYCIN 8-12 8

*********************************************************************************************

Инхалативни антибиотици

антибиотик дневна доза интервали (в часове)
COLIMYCIN 2 милиона IE 12
TOBI 300 mg 12

**********************************************************************************************

Орални антибиотици

антибиотик дневна доза интервал (в часове)
FLUCLOXACILLIN(Staphylex) 100
CEFADROXIL(Bidocef) 50-70 8-12
CEFALEXIN(Oracef) 50-70 8
AMOXYCILLIN(Augmentan) 50-70 8
COTRIMOXAZOL(Kepinol) 6-10 8-12
ERYTROMYCIN(Erycinum) 50 8
CLINDAMYCIN(Sobelin) 20-30 6-8
CIPROFLOXACIN(Ciprobay) 15-30 8-12

Accurately buy cialis this system launched ended or no a bit longer needed.

Tell your buy zithromax online no prescription prescriber or maybe health care skilled about all the other medicines you happen to be acquiring, including non-prescription medications, nutritional supplements, or possibly herbal merchandise.

And where to buy levitra among the finest solutions in the prescription industry rapid Levitra.