Blog

Какво е Salitol/Салитол?

by in Терапия 01.12.2016

Салитол е стерилен хипертоничен инхалационен разтвор на натриев хлорид (NaCl 7%). За разлика от познатия ни физиологичен разтвор, той се различава с по-високата концентрация на сол, а именно 7%.

Инхалирането на хипертоничен разтвор в различни концентрации на NaCl е част от ежедневната терапия на повечето пациенти с муковисцидоза.

Салитол увеличаване мобилизацията (отделянето) на секрет в долните части на респираторните пътища, когато той е с повишен вискозитет (муковисцидоза, бронхиектазии) вследствие на осмотично действие.

Нежелани реакции:

  • В единични случаи може да се наблюдават временни дразнения (например кашлица) или обратим бронхоспазъм.
  • Препоръчва се премедикация с бронхоразширяващи медикаменти.
  • При нежелани лекарствени реакции прекъснете терапията и се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

Приложението му трябв ада бъде консултирано със специалист предвид индивидуалните потребности на пациента.