Blog

Костни заболявания при МВ

by in Полезно за пациенти 24.03.2008

Костните заболявания са толкова често срещани поради увеличаване продължителносттта на живота на хората със CF през последните няколко десетилетия. При по-добро диагностициране и с повече внимание към проблема, костната плътносто може да бъде лекувана преди да се появят гръбначни изкривявания и фрактури поради чупливодт, така че да могат хората със CF да продължат да очакват подобряване на качеството и продължителността на живота си.

Добавяне на калции и витамин К

До днес, не е имало случайни контролни проби на тези добавки при CF. При отсъствието на данни, които да са специално за CF, добавянето на калции и витамин К трябва да е според справката за населението. Преценка може да бъде направена от диетолози, които са към CF центровете.

Терапия на заместване на хормони (HRT)

Едно изследване на добавяне на тестостерон [200mg (694mmol) с интрамускулни инжекции на всеки 3 седмици] при младежи отбеляза напредване в растежа и сексуално озряване след 12 месеца. Проби на естроген за жените със CF и забавен пубертет или преждевременна менопауза не са били проведени. Сложната същност на костните заболявания при CF и рисковата/полезна дома за HRT налага индивидуализиране на лечението.

Антирезорптивне агенти

Бисфосфонат,най-често изпалзвания антирезорптивно лекарство ( лекарства, които намаляват чупенето на костите и препазва от фрактури), е тестван при няколко изследвания при възрастни със CF. Клиничните проби на тези ликарства при деца със CF не е извършвано до този момент. Необходимо е да споменен няколко потенциални теми относно безопасността при орално приеманите бисфосфонати. Въздействието на ерозивното хапче може да бъде по-високо тъй като хората със CF имат по-голамо влияние на гастроезофегалния оттегляне. Намаляването на дозата на веднъж седмично или месечно може да подобри сгъстяването.Ето преглед на извършените изследвания.

• Памидронат (30 mg IV на всеки 3 месеца) беше първият бисфосфонат, използван при възрастни съсCF, защото той премахваше потенциалните проблеми свързани с оралния малабсобризъм. И докато значими подобрения в гръбначния стълб настъпват след 6 месеца, както и цялоста костна плътност на бедрата, появиха се и съществени нежелани ефекти (осра болка в костите, треска и флебит при почти ¾ от пациентите) при употребата на панмидронат. Лечение с преднизон се използва като предпазно за нежеланите деъствия.По тази начин, 3-5 дневно приемане на преднизон може да е пелизно преди памидроната.

• Две изпитания са на път за пациенти със CF с най-новия интравенозен бисфосфонат, золедронна киселина. Непубликувани коментари твърдят, че е ефикасно, но както и памидроната, тя се свързва с болки в костите. При едно изпробване при пациент с белодробна трансплантация,панидроната даде резултат в сериозни подобрения на минералната костна плътност, без нежелателни ефекти.

• Алендронат (10 mg/ на ден орално) също се оказва обещаващ при лечението на костни заболявания при CF в едно доста добре оформено клинично изпитание. При пациентите лекувани с алендронат костната плътност на гръбнака и бедрените кости се увеличи. Предстоят и други изследвания на лечението със алендронат при хора със CF.

• До днес, нито едно проучване не е направено с иезидронат.