MM Genomix изследват за носителство на дефектен ген, причиняващ муковисцидоза.

Бъдещите родители могат да се подложат на изследване за носителство на дефектен ген, причиняващ муковисцидоза. Нашите партньори NM Genomix работят в сферата на молекулярно-генетични изследвания и тяхното приложение в практиката и в живота на бременните и семействата, планиращи бременност и осигуряват това изследване в цялата страна.
Те се включиха с незаменима подкрепа по време на цялата кампания „Панаир на добрината“, при която в 25 училища в страната абитуриенти даряват средства за инхалатори за хората с муковисцидоза, вместо с тях да си купят скъпи тоалети.

„Невероятно е да се докоснеш до хора, приемащи професията си за свое призвание!“ – написаха момчетата и момичетата от 12 клас във Втора Английска Гимназия в София, които организираха кампанията.
От Асоциация Муковисцидоза – респект и благодарности!