Blog

MM Genomix изследват за носителство на дефектен ген, причиняващ муковисцидоза.

by in Актуално 17.05.2015

Бъдещите родители могат да се подложат на изследване за носителство на дефектен ген, причиняващ муковисцидоза. Нашите партньори NM Genomix работят в сферата на молекулярно-генетични изследвания и тяхното приложение в практиката и в живота на бременните и семействата, планиращи бременност и осигуряват това изследване в цялата страна.
Те се включиха с незаменима подкрепа по време на цялата кампания “Панаир на добрината”, при която в 25 училища в страната абитуриенти даряват средства за инхалатори за хората с муковисцидоза, вместо с тях да си купят скъпи тоалети.

“Невероятно е да се докоснеш до хора, приемащи професията си за свое призвание!” – написаха момчетата и момичетата от 12 клас във Втора Английска Гимназия в София, които организираха кампанията.
От Асоциация Муковисцидоза – респект и благодарности!