Blog

Налага ли процедурата за диспансеризация болничен прием?

by in Полезно за пациенти 06.02.2015

Председателят на Асоциация Муковисцидоза България Антон Алексиев входира писмо до НЗОК за разсянение на важни въпроси по изпълнение на Клиничната процедура за диспансерно наблюдение на пациенти с муковисцидоза. Писмото е адресирано до управителя на Касата д-р Румяна Тодорова и апелира за писмен отговор или среша с експерти. Ето и текста на писмото:

“Уважаема г-жо Тодорова,

във връзка с приетата Клинична процедура 15 „Диспансерно наблюдение при Муковисцидоза“, от името на членовете на Асоциация „Муковисцидоза“ България се обръщам към Вас за разяснение по един въпрос и детайли около него, отговорът по които е важен за пациентите и родителите на деца, страдащи от рядкото заболяване.

  1. Как ще се процедира при изпълнение на Клиничната процедура?

а) диспансеризацията задължителна ли е, за да бъде изписан протокол за безплатни лекарства за домашно лечение? Тоест обвързана ли е диспансеризацията с издаването на протоколите?

б) диспансеризацията обвързана ли е с определено медицинско заведение за болнична помощ?

в) личните лекари ще могат ли да издават направления за изследвания, както до момента, или тази функция ще възложена единствено на лечебното заведение, сключило договор с НЗОК по Кпр15?

г) налага ли се задължителен болничен престой за извършване на процедурата Диспансеризация, тъй като в документа не е изрично цитирано „дневен стационар“, а доста от избороените в КПр 15 изследвания могат да бъдат извършени единствено в болнично заведение?

д) в изискванията, на които трябва да отговаря лечебното заведение за болничен престой, за да сключи догоовр по Кпр15 – в точка 1.1 е упоменато наличие на „диагностично-консултативен блок към ЛЗБП“, а такъв, по наша информация, в Университетските клиники няма – означава ли, че при липса на ДКЦ към ЛЗ договор не може да бъде сключен?

е) Колко пъти в една календарна година пациентите ще имат право/задължение да извършват изследвания и в какъв минимален обем?

Надяваме се да получим отговор на поставените въпроси – писмено или на среща с експерти на НЗОК, според Ваша преценка, за да запознаем с тях нашите членове. Благодарим за вниманието.

С уважение: Aнтон Алексиев, председател на Асоциация Муковисцидоза България
06. 02. 2015 г”.

В отговор на това писмо стана ясно, че издаването на протоколи за лекарствени продукти, предназначени за домашно лечение на здравно осигурени лица с муковисцидоза, не е пряко обвързано с Клинична процедура 15 „Диспансерно наблюдение при Муковисцидоза“.

Тя не налага престой в лечебно заведение, по-дълъг от 12 часа, и диспансерните прегледи по нея не могат да надвишават 4 за година. Това означава,че проследяването на пациент с муковисцидоза може да става на всеки 3 месеца като при всеки диспансерен преглед той ще получава общо физическо изследване; обучение и диетологична оценка; изследване на урината; определяне на виталния капацитетт (спирометрия) за лица над 6 годишна възраст с кистозна фиброза с белодробни прояви; електрографско мониториране (пулсометрия) / КГА; микробиологично изследване на храчка за култура и чувствителност( антибиограма) и пълна кръвна картина.
На малките пациенти, под 6 години, всеки 3 месеца може да им се прави общо физическо изследване, обучение и диетологична оценка, изследване на урината, електрогарфски мониторинг и кръвно изследване.
В случай на необдхомост, в рамките на диспансерното наблюдение, могат да се включат и други диагностични и терапевтични процеси като от НЗОК уточняват, че всичко, което се изпълнява по Кпр15, се отразява , в „Лист за диспансерно наблюдение“. Той се издава от лекар-специалист, работещ в лечебното заведение за болнична помощ, в което се изпълнява процедурата. Разбира се, това лечебно заведение, трябва да е сключило договор за изпълнение на медицински дейности по новата Клинична пътека Муковисцидоза (309). От Касата уточняват още, че за изпълнение на Клиничната процедура „Диспансеризиране при Муковисцидоза“ към лечебото заведение задължително звено е диагностично-консултативният блок (приемни кабинети), който е струтура на функционален принцип.

Клиничната процедура за диспансеризиране е на стойност 45 лева. Тя и Клиничната пътека Муковисцидоза станаха възможни след подписването на Договра за цени и обеми и НРД за 2015-та година.

В края на месец март от Касата ще информират Асоциация Муковисцидоза колко и кои са лечебните заведения, сключили договори по новата Клинична пътека Муковисцидоза.