Blog

Насоки за контрол на инфекцията за пациенти и болногледачи

by in Полезно за пациенти 05.05.2009

Насоки за контрол на инфекцията, предназначени за пациенти и болногледачи

Публикация/ Първо издание/ Април 2007/ Cystic Fibrosis Australia & L J Hooker

“Партньорство в грижата”

Известно е, че хроничната инфекция в организма на някои хора с муковисцидоза е свързана с изострени дихателни симптоми и лоши последствия. Всички хора с CF могат да бъдат преносители на опасни организми в своите дихателни секрети (например бактерии и вируси), които могат евентуално да бъдат предадени на други хора с CF. Предназначението на това упътване е да предотврати предаването между хора с CF и техните гледачи, като ограничи вероятността от контакт със заразени дихателни секрети. Информацията за придобиването и предаването на организми при CF e все още непълна, затова тези насоки трябва да бъдат считани за „най-добрия опит”, основан на сегашната информация. Вероятно е да се променят, тъй като постъпва нова информация, свързана с инфекцията при CF.

Тези съвети са разработени за хора с CF, техните семейства и гледачи.

Епидемиология на патогена при CF

Източникът на повечето патогени при CF остава непознат, но има няколко предполагаеми източника. Те включват околната среда (например почвата, водата), болничните грижа и среда (например умивалници и инструменти), замърсени инструменти (например пулверизатор, оборудване, следящо функцията на белите дробове), други замърсени предмети и повърхности и други болни от CF с наличие на микроорганизми. Обикновено хората с CF и членовете на техните семейства не са отговорни за предаването на бактериалните патогени на болните от CF, но могат да им предадат вируси и други небактериални организми, които могат да се окажат също толкова опасни.

Главните организми (патогени), откривани в CF секретите, са pseudomonas aeruginosa (p. aeruginoza), staphylococcus aureus (staph. aureus) и по-рядко haemophilus influenzae (H. influenzae). Oт тях клинично най-определящ патоген при CF е pseudomonas aeruginosa. Други опасни организми, които изскват специални мерки при CF, са Burkholderia cepacia complex (B.cepacia), устойчивият на много лекарства pseudomonas aeruginosa (MDRSAP aeruginosa), силно устойчивият staphylococcus aureus (MRSA) и респираторните вируси.
Когато болните от CF живеят по-дълго и приемат по-силни антибиотици, се откриват други микроорганизми в CF слюнката. Те са наречени „късно появяващи се патогени” и включват Stenotrophomonas maltophilia, Achromober xylosoxidans Ralstonia picjketti, aspergillus fumigatus, Pandoraea apista и нетуберкулозна микробактерия ( NTM). Те са микроорганизми на средата, открити във водата, почвата и върху растенията, включително плодовете и зеленчуците. Остава неизяснено дали всички те имат патогенна роля при CF и дали могат да се предават между болни от CF.

Пренасяне на организми при Cystic Fibrosis

Начини на пренасяне

Следните пътища на предаване се считат за решаващи при разпространението на организми между болните от CF.

Пряк контакт – Предаването от човек на човек  се осъществява чрез действителен физически контакт. Той включва интимен контакт, например целувка, или обикновен контакт като докосване с ръце, заразени със секрет,например ръкостискане след закриване на устата по време на кашляне.

Непряк контакт – Включва контакт с предмет, замърсен със секрети от инфектиран пациент, например ползване на общи прибори за хранене, респираторно оборудване като пулверизатори, играчки, и контакт с повърхности, замърсени с дихателни секрети.

Капков път – Той включва предаването на микроорганизми по въздуха чрез големи капки, съдържащи частици. Може да се случи, когато пациентът кашля или киха по посока на или върху очите, носа или устата на незаразен пациент от близко разстояние, т.е. на по-малко от метър или на една ръка разстояние. Капките не се задържат във въздуха заради големия си размер. Капките могат да се образуват и при всмукване по време на бронхоскопия. Капковото разпространяване е важно при предаването на дихателни вируси.

Пренасяне по въздуха – Инфекцията се пренася чрез вдишването на микроорганизми от центъра на  малка капка, отделена от дихателния тракт. Тези малки частици могат да се задържат дълго време във въздуха и да бъдат пренесени на  значителни разстояния. Примери за това са туберкулоза, варицела и дребна шарка. Смята се, че този път не се отнася към пренасянето на белодробни патогени, които обикновено свързваме с CF.

Докато някои организми се разпространяват главно чрез контакт ( B.cepacia, MRSA) или по капков път (белодробните вируси) , е вероятно, че повечето организми могат да се пренасят чрез съчетание от различни пътища (т.е. едновременно чрез контакт и начините, свързани с голяма капка.) Следователно е важно да се обърне внимание на всичките начини, по които е възможно предаването, особено за организми като p.aeruginosa, s. maltophilia.), защото е по-трудно да се добие информация, свързана с пренасянето им.

Рискови фактори, свързани с придобиването на B. Cepacia Complex

Тези рискови фактори, макар и установени чрез изследването на  уврежданията вследствие на B.cepacia, се отнасят за всички хора с  CF и болногледачите, които искат да ограничат разпространението чрез контакт на микроорганизмите.

Посещаване на CF лагери / посещаване на образователна програма/участие в група за възрастни с CF.

Бележка: CF организациите в Австралия вече не провеждат нито една от горните дейности. Ако болни от CF решат да присъстват на събирания и събития, обявени от CF организации, то те участват на свой риск.

• Социален контакт
• Целуване
• Интимен контакт
• Продължително пътуване с кола
• Фитнес група
• Пиене от общи съдове

• Брат или сестра с B. cepacia complex

• Ръкостискане
• Контакт с болни на лечение в болница
• Скорошна хоспитализация
• Ползване на обща стая и санитарен възел с пациент, инфектиран с B. cepacia complex
• Ползване на общо оборудване за белодробна терапия

Предаване на специфични организми на Cystic Fibrosis

B. cepacia complex

Има добри епидемиологични доказателства за пренасяне от човек на човек и в болнична среда, и извън нея, чрез двата начина – контакт и по капков път, като има малко доказателства за действително пренасяне по въздуха. Предаването е успешно прекъснато чрез съчетание на общоприети (стандартни) и „основани на пренасянето” мерки, които се прилагат при всички пациенти с B. cepacia. Хората, заразени с B. cepacia, са  изолирани както един от друг, така и от всички останали хора с CF. Същите строги мерки трябва да се прилагат при всички болни от CF, които имат B.cepacia.

MRSA ( S. Aureus, устойчив на метицилин)

Може да се пренася от човек на човек или от преносител на друг човек: предаване чрез контакт. Поради потенциалната опасност за здравите и за болните от CF е уместно изолиране от всякакъв контакт на хора с MRSA, както в момента препоръчват болничните отделения за контрол над инфекциите. За хората с MRSA трбва да се полагат грижи, като се спазват и стандартните, и строгите мерки за контакт, за да се ограничи инфекцията. В настоящия момент от болничните инфекциозни отделения считат, че това е необходимо.

P. aeruginosa

Разполагаме с доказателства, че p.aeruginosa се придобива от околната среда и че всеки човек развива свои собствени изменения. Болните от CF се намират в ситуации на продължителен близък контакт (например членовете на едно домакинство, CF лагери) и могат да страдат от еднакви изменения. Но все още не е установено дали това се дължи на взаимно заразяване или на излагането на един и същи източник на зараза. Повечето информация относно евентуалното разпространение е получена от знанията за B. cepacia – много по-често предаван организъм. В някои клиники съобщават за предаване от човек на човек на различни видове размножил се P. aeruginosa, но този начин на заразяване остава рядък при хората с CF. Въпреки това е разумно хората с P. aeruginosa да познават и прилагат познатите мерки за обща хигиена, за да предотвратят евентуално предаване помежду си и на други хора с CF. В дадената среда обикновено не се изскват строги мерки за контакта. Но има свидетелства за обменени сходни видове P. aeruginosa вътре в и между няколко австралийски CF клиники.  Тези доклади препоръчват хората с P. aeruginosa да бъдат отделени от другите болни от CF, които все още могат да придобият организма, за да се избегне отрано заразяването. Това може да стане например чрез отделни клиники и болнични помещения.

P. aeruginosa (размножаващ се или епидемичен вид)

Счита се, че рядко се случва пряко и непряко предаване от човек на човек на „епидемични” размножаващи се разновидности на P. aeruginosa в границите на и между CF клиники. Но това е било демонстрирано в Европа, Обединеното Кралство и Автралия. Тези „размножили се” видове (установени чрез молекулярно биологично изследване на p. aeruginosa) се проявяват като по-заразни и преносими.  Те са обикновено много устойчиви и следователно трудно се лекуват. Не всички размножаващи се видове са лесно преносими, но някои от тях – със сигурност са. Само няколко центъра имат възможността да изолират тези организми, използвайки молекулярни биологични методи. Но трябва да поставим под съмнение силно устойчивия характер и неблагоприятното клинично развитие на тези оранизми, особено ако пациентът наскоро е напуснал център, за който се знае, че е имало размножаване на p. aeruginosa. Ако е установено размножаването на вирусите, трябва да се приложи комбинация от стандартни мерки и мерки за контакта, както при B. cepacia и други много устойчиви организми.

Някои власти препоръчват допълнителни мерки срещу предаването за всички хора с CF и P. aeruginosa, ако изолиран, вирусът е доказал голяма издържливост (т.е. устойчив е на всички видове от 2 или повече класа антибиотици против pseudomonas). Но имаме малко основания да следваме тези съвети. Следователно би било безсмислено да следваме общ курс на разделяне на видове според устойчивостта на антибиотици. Ако не е открита епидемична разновидност, можем да пренебрегнем доказателствата за взаимно заразяване с P. aeruginosa. Обратно, ако е на лице епидемичният вид, а хората с CF са настанени заедно, може да се получи взаимно заразяване, а такава стратегия има за цел да избегне това. Курсът на разделяне на видовете трябва да бъде определен според вида на вируса и да се основава на молекулярно изследване, а не на антибиограми или на други ненадеждни фенотипни методи.

Респираторни вируси (RSV=Respiratory Syncytial Virus=?, параинфлуенца, инфлуенца)

Респираторните вируси са силно заразни и се разпространяват най-вече по начина на капката, носеща голяма частица, или/и чрез контакт със заразени секрети. За хората с CF, които имат симптоми на респираторни вирусни инфекции, се препоръчват допълнителни мерки за контакта и капчиците. Тези мерки трябва да включват изолиране в отделна стая и посещаване на отделна клиника или дневен център.

„Късно появяващи се” патогени

S. maltophilia, A. xylosoxidans, R. pickettii и Pandoraea spp се срещат по-често при хората с CF, особено при тези със задълбочило се заболяване на белите дробове и продължително приемане на антибиотици с широк спектър. Те се оказват по-малко заразни, отколкото други микроорганизми в CF дихателните секрети, и тяхната патогенна роля при CF заболяването на белите дробове е неизяснена. Предаването от човек на човек е било документирано само няколко пъти и е противоречиво, защото някои лабораторни методологии са дали заблуждаващи резултати. Препоръчват се стандартни мерки и мерки при контакт, и за заразените пациенти не трябва да се полагат грижи  в близост до тези, които са в опасност от заразяване.

Общи насоки

Главният принцип е да се намали разпространието на организми между хората чрез намаляването от възможността от взаимен контакт с техните дихателните секрети – и пряк, и непряк контакт. Рискът от пренасяне чрез секретите се увеличава с времето, което прекарвате заедно, и близостта на контакта между вас. Дихателните вируси (настинки и грип) са силно заразни точно в тези ситуации. Следните мерки трябва да се прилагат от всички хора вкъщи, в болницата, в клиниките за приходящо болни, независимо от организмите във Вашата слюнка.

Главни хигиенни мерки

• Мийте си ръцете със сапун и вода (или при наличност – използвайте сухи кърпички за ръце) често – преди  хранене, след изкашляне или допир до слюнка или тъкани, и когато използвате баня. Дезинфекцията без вода е осигурена за използване в болниците и е много ефективна. Много важно е да изсушавате ръцете си напълно след измиване със сапун и вода.

• Винаги покривайте устата и носа си с ръка или с кърпичка, когато кихате или кашляте. Веднага изхвърляйте кърпичката след употреба и и след това измийте ръцете си.

• Стойте на достатъчно разстояние (1 метър) един от друг, за да избегнете предаване чрез кашляне или кихане.

• Постарайте се да не се ръкувате един с друг, по-добре е например да се потупвате леко по рамото.

• Изхвърляйте кърпичките веднага след употреба.

• Винаги покривайте съдовете за храчки.

• Не се хранете и не пийте от общи прибори.

• Не пийте от едни и същи метални кутии, чаши или бутилки.

• Не използвайте същите четки за зъби или хавлии.

• Не спете в една и съща стая с други болни от CF, ако оставате за през нощта у тях.

• Избягвайте дълги пътувания с кола заедно с приятели с CF.

• Не използвайте едни и същи дихателни приспособления (пулверизатори, инхалатори и др.).

• Ако е възможно, бебета и деца с CF да не си играят с общи играчки.

• Ак имате симптоми на заразна дихателна инфекция (например хрема, болни сте от настинка или грип) трябва да полагате специална грижа за Вашата лична хигиена.

Специфични организми

• Вие и Вашето дете трябва да познавате Вашите собствени организми и да разбирате мерките, които трябва да предприемете. Някои организми (като B. cepacia, MRSA, някои много издръжливи видове pseudomonas) са по-лесно преносими или инфекциозни и може лечението им да бъде трудно. Ако имате тези организми, ще Ви кажат да предпримете специални мерки в болницата и клиниката, например да идвате рано или късно в клиниката, да стоите в отделна стая или да посещавате отделна клиника или дневен център, с цел да се намали възможния контакт с хора.

• Лекарите ще проверяват редовно Вашите дихателни секрети, за да знаят какви организми обикновено се намират във белите Ви дробове, когато идвате в клиниката.

Приходящи болни

• Моля измивайте ръцете си в началото и накрая на посещението на клиниката и след контакт с дихателни секрети (например изкашляне в ръцете, съдове за храчки и кърпички, съдържащи слюнка). Ще осигурим възможност за дезинфекция на ръцете без миене с вода (например изтриване с кърпички, съдържащи алкохол) във всички стаи на пациенти и в чакалните на клиниката.

• Избягвайте да си играете с общи играчки в общата чакалня. Семействата следва да носят собствените играчки на децата си.

• Използвайте кошчетата за боклук, предназначени за кърпички. Те би трябвало да бъдат лесно достъпни.

• Хората с CF трябва да стоят на разстояние от поне един метър от други болни от CF в чакалнята на клиниката.

• Избягвайте ръкуване и контакт като цяло.

Специфични организми

Хора, които все още не са заразени с Pseudomonas aeruginosa, ще бъдат отделени от от другите хора, които носят този организъм (микроб) и ще бъдат настанени в отделна клиника, ако има такава.

Разновидности на Burkholderia cepacia комплекс, MRSA и много устойчив Pseudomonas aeruginosa

Ако имате тези организми, ще бъдете отделен(а) от другите, незаразени с тях болни от CF, и един от друг във времето и пространството. Ще Ви бъде определена отделна клинична стая, в която ще Ви настанят веднага. Ще бъдете посетен(а) във Вашата стая от CF екип. Може да Ви помолят да дойдете рано или късно в клиниката и да имате отделно време за проверяване на дихателната функция. Важно е да не не влизате в общата чакалня, освен ако някой от вашия CF екип не ви е казал да го направите.

Ако няма еднични стаи на разположение, може да Ви дадат пейджър, по който да Ви повикат в клиниката, щом се освободи стая. Целта е да не се смесвате с хората в общата част на клиниката.

Настинки и грип

Хората с вирусни инфекции, болни от настинка или грип, трябва да бъдат настанени само извън клиниката, или в отделни стаи далеч от общата част на клиниката, или в дневен CF център. Ако имате симптоми, напомнящи тези на настинка или грип, моля уведомете CF клиниката предварително.

Лекуващи се в болницата

• Ще Ви кажат да спазвате правила на добра хигиена, докато сте в болницата.

Отделни и общи стаи

• Когато е възможно, всеки болен от CF ще има отделна стая със собствен санитарен възел.

• Ако това не е възможно, тогава ще Ви настанят в обща стая с други болни от CF, които имат същите микроби като Вас (изключение: за хората с Burkholderia cepacia комплекс), или със здрави хора.

• Не трябва да сядате на леглото или да посещавате стаите на други болни от CF в отделението, особено ако им се провежда физиотепапия или лечение с пулверизатор.

• Ако са разрешени дейности в група, трябва да седите поне на метър разстояние. Внимавайте, когато кашляте и избягвайте допир, за да не предадете на другите някои микроби, на които може да сте носител.

Специфични организми

• Ако имате Burkholderia cepacia комплекс, ще Ви настанят в единична стая и ще бъдете лекуван(а) с мерки за изолиране. Няма да има събиране с други болни от CF, нито посещаване на училище.

•Ако имате MRSA, епидемичен вид Pseudomonas или вирус, причиняващ вирусна инфекция (напр. настинка или грип), ще Ви настанят в отделна стая и ще бъдете изолиран(а) по време на лечението. Не се разрешава събиране с други болни от CF, нито посещаване на училище. Ако няма свободна единична стая, ще бъдете в стая заедно с друг човек, който има същите микроби.

Болнично училище

• Хората с  Bulkholderia cepacia complex, MRSA, епидемичен вид Pseudomonas aeruginosa или респираторен вирус (напр. грип) не трябва да посещават училище, но се обучават в техните стаи.

• Други хора с CF могат да посещават училище, но трябва да седят поне на метър разстояние от други болни от CF.

• Ако използвате компютър, трябва след това той да бъде почистен.

Външни стаи или стаи извън отделението

• Спазайте общите мерки за добра хигиена. В добре проветрени помещения стойте поне на метър разстояние. При някои условия може да Ви кажат да си сложите маска, например ако имате симптоми на грип.

Оборудване

• Не използвайте едни и същи пулверизатори или физиооборудване с други болни от CF.

Хранене и пиене

• Спазвайте основните правила на хигиена за използването на приборите.

В обществото

• Имайте предвид мерките на хигиена за контрол на инфекцията.

• Хората с CF и техните гледачи трябва да бъдат запознати със своя инфекциозен статус.

• Избягвайте да ходите на SPA.

• На работното място, хората трябва да познават инфекциозния си статус и да обсъдят рисковете от заразяване.

• Братята и сестрите трябва да имат отделни спални у дома.

• Без колективни CF лагери или почивки.

Посещаване на училище

• Хора с CF могат да посещават едно и също училище.

• За предпочитане е хората с CF да бъдат в различни класове.

• Трябва да сведете до минимум контакта извън класната стая- напр. гимнастиката на двора.

• Трябва по всяко време да спазвате мерките за лична хигиена.

• Насърчава се включването в училищни дейности заедно със здрави деца.

Published by
Cystic Fibrosis Australia
51 Wicks Road
North Ryde NSW 2113
Australia
Website: www.cysticfibrosis.org.au
Email: general@cysticfibrosisaustralia.org.au

ИЗТОЧНИК: http://www.cysticfibrosis.org.au/pdf/Handbook-Infection_Control.pdf

Благодаря за предоставения превод на Руми Михайлова, ученичка в 11 “Е” клас на 35то СОУ “Добри Войников” – гр. София.