Blog

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г–Н КИРИЛ АНАНИЕВ

by in Актуално, Без категория, Инициативи, Новини 09.02.2019

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г–Н КИРИЛ АНАНИЕВ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми, министър Ананиев, Асоциация Муковисцидоза, е непартийно, доброволно, независимо сдружение на хора страдащи от муковисцидоза и техните семейства, близки и съмишленици, което осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България. Тя е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА. За пореден път пациентите с муковисцидоза биват наказани и подложени на дискриминация, заради една неправилно структурирана точка в Наредбата за медицинска експертиза. Там в Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1, част шеста, Раздел Х „Други болести на белия дроб“ , т.1 Муковисцидоза, са посочени 100% неработоспособност. Тук обаче идва и „но“-то заради, което се обръщаме към Вас. В част девета, Раздел 8 – „Други болести на обмяната“, т. 1 се съдържа изречение, поставящо пациентите с муковисцидоза (кистична фиброза), навършили пълнолетие в неравностойно положение, що се отнася до определянето на процента на неработоспособност: „При възрастни в зависимост от функционалния дефицит на прицелните органи.“. Същевременно там е посочено, че децата с това заболяване, до 16 години, получават 100% неработоспособност. Подобно разделение е немислимо, тъй като говорим за генетично, прогресивно заболяване. При него с възрастта нарастват уврежданията, тъй като e засегнат не само един орган, а цели системи от органи, в резултат на основното заболяване, водещо при голяма част от пациентите до отключване на други съпътстващи заболявания, като диабет, бъбречни болести, заболявания на костната система и опорно двигателния апарат и други. Днес, в резултат на наличието на това лишено от смисъл изречение и на разгорещената тема за работата на ТЕЛК комисиите в страната, те вече започнаха да „наказват“ пациентите с муковисцидоза затова, че са пораснали и ако до 16-годишна възраст процентът им на неработоспособност е бил между 80 и 100%, то днес за част от тях, вече навършили пълнолетие той е 0%. По този начин те биват лишени от защита, социални услуги и помощи, които им се полагат на основание експертно решение. Всеки експерт е наясно, че муковисцидозата е генетично, дегенеративно и прогресиращо заболяване, за което няма лечение, а само поддържаща терапия. Уврежданията, причинени от заболяването са необратими и водят до трайна неработоспособност през годините.

Затова отправяме към Вас молба това дискриминиращо и лишено от смисъл изречение да бъде премахнато от Приложение № 1 към чл. 63, част девета, Раздел 8 на Наредбата за медицинска експертиза и точка 1.2. от него, да бъдe валидна и за възрастните пациенти. В България пациентите с муковисцидоза често губят живота си още преди да са го започнали! Възрастните пациенти биват наказани, че са пораснали, като се сблъскват с неработещата, недофинансирана клинична пътека, която дори нямаше да съществува, ако Министерство на здравеопазването не бе осъдено преди години за дискриминация. В резултат на прогресивния, дегенеративен характер на заболяването, с годините за тях става нужна и животоспасяваща трансплантацията на бял дроб – възможност, която им бе отнета през последните две години. В резултат живота си загубиха шестима пациенти, а други 15 живеят с надеждата, че ще могат да дишат. Част от тях са и пациентите с муковисцидоза, които са дискриминирани по отношение на финансирането на клиничната пътека за болнична помощ; на социалната подкрепа във връзка със субективното определяне на процент неработоспособност от ТЕЛК комисиите; на липсата на активна програма за донорство. С тази неправилно структурирана точка в Наредбата за медицинска експертиза те отново биват наказани и лишени от правата, които имат, в следствие на болестта, отнела им изконното право за живот и здраве. Вярваме в това, че ще използвате експертния капацитет на Министерство на здравеопазването и ще отстраните това дискриминиращо недоразумение в Наредбата.

С уважение, Антон Алексиев

/председател на Асоциация „Муковисцидоза“ – България/