Blog

Отворено писмо до МЗ “Протегни ръка! Добави живот!

by in Актуално 08.07.2016

На 08,07,2016 г. Асоциация „Муковисцидоза” България входира в Министерство на здравеопазването отворено писмо под номер 15.00.120, чието съдържание споделяме с Вас. Чрез него апелирахме министерството за ясна позиция по проблемите на пациентите с муковисцидоза и за незабавно планиране на изграждането на медицински център по муковисцидоза.
На 20,07,2016 г. Министерство на здравеопазването отправи покана към НЗОК да вземе отношение по въпроса, като сподели становище, че към момента съществува клинична пътека за болнично лечение и процедура по диспансеризация. Министерство на здравеопазването не откликна на молбата за работна среща и не изрази мение по исканията ни за изграждане на специализиран център.

Асоциация Муковисцидоза България отстоява позицията си, че съществуващата клинична пътека е неработеща в практиката и изключително ниско финансирана. Ние категорично вярваме, че изграждането на медицински център по муковисцидоза е доказана добра и световноприета практика за повишаване на средната продължителност на живот на пациентите.
НЗОК не се включи в инициираната от нас кореспонденция.

Ще информираме всички наши приятели за развитието в комуникацията ни със заинтересованите инститции.

1

2