Нашите благодетели

Да дариш, означава да събудиш вярата в доброто, надеждата и в утрешния ден.
Благодарим от сърце на всички наши благодетели за съпричастността и оказваната помощ!!!

Медийни партньори

Нашите медийни партньори, които отразяват стремежа ни за по-качествен и дълъг живот са