Blog

Представяне на видео-филм с рехабилитация за пациенти с муковисцидоза в Пловдив

by in Събития 06.09.2014

Д-р Радостина Симеонова от Медицински център “РареДис” ще представи видео-филмчето на Асоциация Муковисцидоза с рехабилитация за пациенти по време на лекцията си на започващия днес двудневен  Европейски Студентски Медицински Конгрес по Редки болести и лекарства сираци в Пловдив. Лекцията е от 16:10 часа в Пета аудитория на Медицинския университет. На нея ще присъства председателя на Асоциация Муковисцидоза Светлана Атанасова. Тази есен за старт на академичната година Асоциацията на студентите медици – Пловдив и Медицински Университет – Пловдив с подкрепата на Община Пловдив  домакинстват международния форум. Събитието всяка година събира около 300 студента по медицина от цяла Европа и е една страхотна платформа, предоставяща възможността на студентите-медици да обменят опит с колеги от всички европейски държави.

Конгресът има за цел да подобри компетентността на бъдещите лекари в областта на редките заболявания. В рамките на събитието ще се разглеждат проблемите, свързани с профилактиката, диагностиката, лечението и мониторинга на редките болести, които са предизвикателство за лекарската практика и здравната система. На тази платформа студентите ще обменят информация по проблема и как се подхожда към него в различните европейски държави. Заедно с помощта на специалисти в областта ще работят и за един по-разширен медицински поглед на бъдещите лекари.

Генералната асамблея е върховният орган на Европейската асоциация на студентите по медицина (EMSA) и в рамките на 4 дни ще се провеждат пленарни сесии, относно политиката и развитието на асоциацията. Наред с това ще се състоят обучения, свързани с медицинско образование, обществено здраве, медицинска наука, европейска интеграция, медицинска етика и култура. Немалка част от Генералната асамблея са и неформалните обучения по ‘soft skills’, свързани с подобряване на работата в екип, креативност, времево плануване и др.

Домакниството на тези две събития дава възможността на студентите по медицина в Пловдив да докажат своята конкурентноспособност и да допринесат за утвърждаването на гр. Пловдив като достоен научен и културен център.
За заявяване на участие вече стартира и интернет страницата на събитието: www.emsaga2014.eu , където можете да намерите повече информация.