Blog

Превенция на кръстосани инфекции

by in Полезно за пациенти 11.10.2017

Как да се предпазим от кръстосани инфекции по време на социални събития, на които присъстват пациенти с муковисцидоза / CF?

Тези напътствия дават практически съвети за хора с муковисцидоза как да минимизират контакта с агрсивните бактерии и да предпазят своето здраве, когато участват в събития като конференции, предполагащи общуване с други пациенти. Препоръчва се тези насоки да бъдат стриктно спазвани на всички подобни мероприятия.

До такива мероприятия не се допускат деца-пациенти под 7 годишна възраст.

За кръстосаните инфекции:

Кръстосаната инфекция е проблем, който засяга цялата общност на пациентите с муковисцидоза и техните близки. Болниите от муковисцидоза привличат различни бакетирии, които колонизират техните бели дробове. Тези микроорганизми рядко са агресивни към  хора, които нямат муковисцидоза, но са изкключително опасни за останалите пациенти, които обикновено са с компрометиран имунитет и са предразположени към бързо заразяване.

Кръстосаната инфекция се превръща в истински проблем през 1990 г. във връзка с бактерията Burkholderia cepacia, тъй като някои щамове могат да причинят сериозни здравословни проблеми. Всички CF клиницисти са постигнали съгласие, пациентите, носители на този вид бактерия да бъдат отделени от останалите.

Pseudomonas aeruginosa е друга позната бактерия на засегнатите от CF, която ги заразява често, тъй като се намира навсякаъде в околната среда. Тя може да бъде излекувана, след първоначални изолати чрез упорито третиране с антибиотици по Европейски стандарт за лечение. Съществуват стотици различни щамове на Pseudomonas aeruginosa. В случай, че тя колонизира белите дробове и изгради резистентност към наличните антибиотици, може да доведе до сериозно влошаване на здравето и съответно качеството на живот. Има наблюдения, че CF пациентите са склонни да се заразяват с щамове на бактерията, които се поддават изключително трудно на лечение. Ето защо се дават насоки на всички CF центрове да работят на принципа на „разделяне на клиниките“ с оглед на изолираната бактерия и щам и на това, дали той е известен като “трансмисивен”, т.е. е доказано, че има способността при определени обстоятелства да премине от пациент на пациент. Бактерии като B. cepacia и P. Aeruginosa притежават тази способност и могат да бъдат предадени при личен контакт, като споделяне на стая, медицинско оборудване, прибори за хранене или посуда, както и при целувка или изкашляне.

Все по-често са случаите на пациенти с муковисцидоза, на които са били трансплантирани бели дробове и все още са изложени на риск заради техния имуносупресиран статус. Ето защо те също трябв ада спазват всички насоки за превенция.

Поради вече изброените причини Cystic Fibrosis Trust разработва указания, част от които Асоциация „Муковисцидоза“ България възприема и имплементира при организацията на събития.

Пациенти с доказан изолат на Burkholderia cepacia не трябва да посещават мероприятия, които предполагат присъствието на други хора със същото заболяване.

При пациенти, които не са носители на B. Cepacia съществува минимален риск да си предадат бактерия, когато мероприятието е на открито. Продължителният и близък контакт между тях, като пътуване в една кола, присъединяване към вечеря или за по питие,  повишава

риска. За да се редуцира възможността за кръстосана инфекция, е добре да се спазват няколко правила:

 

  • Не пътувайте към и след събитието с едно и също транспортно средство с друг пациент, освен ако в ежедневието си споделяте жилище или е ваш близък роднина (родител, брат или сестра, партньор).
  • Спазвайте добра основна хигиена. Измивайте добре ръцете си преди и след хранене, ползване на тоалетна, преди и след присъствие на дадено събитие и винаги след ръкостискане, независимо дали другият човек е болен или не. Покривайте устата и носа си, когато кашляте или кихате като използвате ваша кърпичка за целта, която прибирайте в специално за нея отделение/несесер. Никога не изплювайте отделения секрет на земята. Не споделяйте прибори, храна, питиета, инхалатори или други медицински пособия. Не взимайте участие при подготовката или сервирането на храната на мероприятие, на което ще присъстват други пациенти.
  • Не се ръкостискайте, прегръщайте и целувайте с други CF пациенти.
  • Не посещавайте заведение след събитието, на което вероятно ще присъстват и други CF пациенти. В случай, че непредвидено попаднете на същото място, се постарайте да седнете отдалечени един от друг (поне 3 стъпки разстояние) и да изберете най-близкото до изхода място.
  • Избягвайте стоенето на много близко разстояние до хора, освен ако не сте сигурни, че те нямат муковисцидоза. Когато това е неизбежно се дистанцирайте поне на три крачки един от друг. Това би трябвало да ви позволи участие в събитието. Ако имате пристъп на кашлица се отдалечете възможно най-много от останалите и когато пристъпът отшуми, измийте ръцете си или ги дезинфекцирайте с мокра кърпичка или гел на алкохолна основа. Премислете отиването си на събитието, в случай, че имате настинка, чувствате белите си дробове по-зле от обикновено, или има възможност да сте в период на засилена (в сравнение с обикновено) и по-честа кашлица, която би затруднила поддържането на ръцете ви дезинфекцирани. Обмислете дали да заведете прекалено малки деца с муковисцидоза на събитието, тъй като трудно биха следвали описаните хигиенни правила.

За да минимизира рисковете за предаване на бактерии от пациент към пациент при организиране на събитие на закрито, Асоциация „Муковисцидоза“ се ангажира да подсигури следните техники и средства:

  • На достъпни за всички присъстващи места да се позициорит дезинфекциращи препарати.
  • На достъпни за всички присъстващи места да се позициорит достатъчно количество еднократни предпазни маски за лице, така че пациентите да имат възможност да ги сменят на всеки 2 часа.
  • Да се подсигури необходимото отстояние между седящите местата, предвидени за пациенти, така че те да нямат непосредствен допир един с друг.
  • Да подсигури отличителен знак за пациентите (например различен цвят бадж), по който те да се идентифицират един друг и да спазват необходимото отстояние.

Всеки пациент с муковисцидоза, който заяви участие в събитие на закрито, организирано от Асоциация „Муковисцидоза“ България, е необходимо да предостави на неин оторизиран член чрез имейл или лично на хартиен носител резултат от изследване – микробиология на храчка или секрет от гърло, проведено не повече от 28 дни преди събитието. Тази информация се съхранява от организацията и не се предоставя на трети лица освен с писмено декларирано съгласие, за да послужи на национален регистър на пациенти с муковисцидоза. Събирането на този вид данни представлява изискване, възприето от всички европейски асоциации, което е част от превенцията на кръстосаните инфекции при събития на закрито. Всички пациенти, които не са предоставли подобна информация, няма да бъдат допуснати до конферентните дни и дейностите, свъразни с тях.

Асоциация „Муковисцидоза“ благодари за разбирането.