Blog

Превенция на Псевдомонас

by in Полезно за пациенти 14.10.2012

Ето няколко съвета как пациентите с муковисцидоза могат да се предпазят от заразяване с Псевдомона.

1. Когато се извършва измерване на дишането се уверете, че преди спирометрията филтърът на уреда е подменен с нов. Добре е да изисквате това се извърши пред вас.

2. Пациенти с муковисцидоза не бива да се ръкуват, прегръщат, да пипат общи предмети или апаратура, ако това е наложително, нека се използват дизинфектанти на алкохолна основа, но ръкуването е абсолютно нежелателно. При комуникация между двама болни съществува риск от крастосано заразяване. Ето защо е препоръчитална евентуална среща да се състои на открито и проветриво място.

3. Старайте се да не пипате дръжките в лекарския кабинет с голи ръце, отваряйте с лакет или ако това е невъзможно след докосване почиствайте ръцете с алкохолен гел.

4. Тъй като псевдомонас има най-много в каналите и в мокрите места- около мивки и в баните и др. – сутрин поливайте каналите с препарат на хлорна основа /белина, доместос/,  почиствайте кухненските плотовете също с дезинфектанти , а повърхностите-мебели, играчки и други с препарати на алкохолна основа.

5. В чантата на всеки родител и в личния багаж на всеки пациент трябва да има гел за дезинфекция на алкохолна основа- не мокри кърпи, а гел с най-малко 75 % съдържание на алкохол.

6. Не дръжте в стаята на болния или в общите помещения саксии или вази с цветя, те също носят риск от заразяване.