Blog

Защо се появява кръвохрак и как да се справя с него?

by in Често задавани въпроси 03.05.2009

При голям брой пациенти с CF се получава кръвохрачене, което по правило е безопасно.

Дифиниция

В зависимост от изхраченото количетсво кръв различаваме:

– хемоптиза (изхвърляне на оцветени с кръв храчки)

– хемоптое (изхвърляне на по-големи количества чиста кръв)

По-леките не изискващи лечение хемоптизи, се появяват при 60 % от пациентите с CF.Масивно хомептое се наблюдава при 5 % от пациентите.Сред възрастните пациенти склонноста към къревене е значително по-голяма,отколкото в детска възраст.

– Като масивно хемоптое се определя пулмоналното кървене,което води до спад в хемоглобина.При масивно кръвохрачене може да се получи загуба на около 250 мл кръв на денонощие.Рецидивиращото, по-слабо кървене в количество 100 мл за 24 ч в денонощие,може да има същото действие ако продължи няколко дни.

Причини за кръвохрачене при пациенти с CF.

– Остра бронхо-пулмонална инфекциозна екзацербация с увеличаване на локалното възпаление.

– Бонхиекстазии (най-често дифузно локализирани, за това при рецидиви често не може да се локализира огнището на кървене)

Клинична съпъстваща симптоматика при кръвохрачене

– Чувство за топлина зад гръдната кост респ. в областта на белодробен участък,който най-често съвпада с източника на кървене.

– Сладникав вкус в устата при отхрачване.

Диагностични мерки при поява на масивено кръвохрачене (хемоптое)

– ренгеново изследване на торакса,при необходимост КТ на торакса

– в остри случаи-бронхоскопия

– кръвна картина,статус на съсирване

– изключване на други огнища или причинители на кървене (УНГ,гастроинтестионално, чернодробна цироза и др.)

Лечение

Лечението зависи от интензитивността на кървене и трябва да се определи индивидуално според ситуацията.

При леко до средно тежко кървене може да се избере някоя или да се приложат всички долупосочени мерки

– целенасочено лечение с антибиотици като решаваща терапевтична мярка

– временно взимане на подтискащи кашлицата препарати

– заемане на полужение на покой, лягане върху засегнатата страна

– временни инхалации с микронефрин 3 пъти дневно 2 мл микронефрин в съотношение 1/10 0,9 натриев хлорид.

– след острият пристъп трябва внимателно да се започне физиотерапия

– временно да се спрат инхалативни медикаменти,които предизвикват кашлица

– при необходимост вит.К венозно 15 мг.

– при необходимост бронхоскопия

Допълнително при масивно кръвохрачене (хемоптое) кртвозагуба над 250 мл. за 24 ч.

– Емболизация на бронхиалните артерии. Подобна мярка може да се прилага само в специализирани центрове.

-Освен медицински, пулмоналното кървене представлява и сериозен психологически проблем при болните с CF,за това трябва да предприемат съответните мерки и в тази насока.

For those who experience associated with order levitra nausea or vomiting, dizziness, heart problems or arm pain upon process of sexual practice after getting this remedies, it is advisable to avoid further actions and call a physician or healthcare professional right away.

Phone call buy zithromax online no prescription your prescriber and also health care qualified for advice.

Ordering order cialis online has not been that simple.