Blog

Здравен емигрант 2. Белодробна трансплантация за българи.

by in Новини, Събития 13.06.2018
На 29 юни 2018 г. (петък) от 10:00 ч. пред централния вход на Министерство на здравеопазването ние, пациентите нуждаещи се от белодробна трансплантация, се събираме отново и задаваме въпрос – Какво се промени един месец след като обявихме: Единственият ни шанс да живеем е да емигрираме.

НЕ НА ЗДРАВНАТА ЕМИГРАЦИЯ
Към момента, в българската листа на чакащи са регистрирани 16 човека, а за една година не дочакаха 3 белодробно болни. В България белодробни трансплантации не се извършват!
Ние от Асоциация Муковисцидоза България се присъединяваме към протеста и питаме: Защо повече от година българските пациенти нямат право на белодробна трансплантация?
Оставаме изключително разочаровани от администрацията на Министерство на здравеопазването и считаме, че техните действия са ненавременни и неадекватни при създалата се в началото на 2017 г. ситуация, при която се губят връзките между българската държава и единствената болница във Виена, която успешно спасяваше живота на редица българия. Следващите снимки – писмо на д-р Ваньо Шарков до ръководството на въпросната болнца, ясно илюстрират позицията на здравната институция към живота на българските граждани. Считаме подобен тон към доказана европейска здравна структура, от която зависи живота на нашите пациенти, за недопустим и призоваваме Министерство на здравеопазване незабавно да коригира допуснатите грешки и да осигури възможност за белодробна трансплантация, т. е. да изпълни законовите си задължения.
Зад нашето недоволство стоят млади и прекрасни хора, които имат право да живеят. Запознайте се с лицата зад кампаниите “Въздух за Ади” и “Борба за дъх” и намерете повече информация на фейсбук страниците им.
За допълнителна информация:
Тодор Мангъров – председател на сдружение „Асоциация пулмонална хипертония“
моб. тел: 0878 68 67 80; e-mail: todormangarov@abv.bg